Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Mẹo sử dụng giầy

Hãy cùng Giaytot.com khám phá thêm một vài kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Trên đây là những cách buộc dây giày đơn giản mà vô cùng đẹp dành cho phái mạnh. Với những chi tiết nhỏ như cột dây giày thể hiện tính cách của người mang giày.

 

.

------------------------------- Liên kết hữu ích ----------------------------------