Những kiểu buộc dây giày độc đáo

09-02-2012 , 11:43:05 Sáng

Hãy cùng Giaytot.com khám phá thêm một vài kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Những kiểu buộc dây giày độc đáo

Trên đây là những cách buộc dây giày đơn giản mà vô cùng đẹp dành cho phái mạnh. Với những chi tiết nhỏ như cột dây giày thể hiện tính cách của người mang giày.

 

Content Protection by DMCA.com

Bình luận

Bình luận

 
To Top