Cách buộc dây giày

Mẹo sử dụng giầy

Cách buộc dây giày

Cách buộc dây giày 1: Buộc chéo

 

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách buộc dây giày2: Vắt chéo lên trên

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách buộc dây giày 3: Buộc thẳng

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 4: Buộc thẳng theo số nút chẵn

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 5: Buộc thẳng kiểu lưới (số nút chẵn)

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 6: Buộc vòng (sô nút chẵn)

cach buoc day giay, buộc dây giày, cach that day giaycach buoc day giay, buộc dây giày, cach that day giay

Cách thắt dây giày 7: Kiểu răng cưa

cach buoc day giay, buộc day giay, cach that day giaycách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 8: Cửa hàng bán giầy buộc nhanh

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 9: Kiểu trưng bày

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 10 : Kiểu bậc thang

 

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 11: Kiểu Double Back (2 version)

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 12: Kiểu thắt nơ

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 13: Kiểu xoắn ốc kép

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách thắt dây giày 14: Thắt chéo kép

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 15: Kiểu mắt cáo 1

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 16: Kiểu mắt cáo 2cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giayCách buộc dây giày 17: Kiểu kéo khoácách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách buộc dây giày 18: Kiểu giày đi môtô

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách buộc dây giày 19: Kiểu 1 tay

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 20: Kiểu thắt chia phần

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 21: Kiểu thắt nút chia phần

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách thắt dây giày 22: Kiểu phối hợp màu

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách thắt dây giày 23: Kiểu buộc dây đôi

cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

24. Đan dây

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách 25Kiểu thòng lọng
cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách 26. Kiểu thắt nút


cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách 27. Kiểu xoắn (nhức cái đầu với cái kiểu buộc này dù là nó đẹp thật ) :


cách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse

Cách 28. Kiểu túi đựng chân (gọi là túi vì có một phần mở ra như miệng túi, có 4 cách buộc khác nhau) :

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giay

Cách 29. Kiểu khóa, thực ra là kiểu buộc chéo đơn giản nhưng khác nhau ở phần thắt nút cuối cùng và có 3 kiểu :

 

cach buoc day giay, buoc day giay, cach that day giaycách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày conversecách buộc dây giày, cách thắt dây giày, cách buộc dây giày converse
Kiểu 19

.

------------------------------- Liên kết hữu ích ----------------------------------